Reglubundin heilbrigðisþjónusta

  Markmið Sjúkrasjóðsins er að stuðla að almennu heilbrigði félagsmanna. Sjóðurinn hefur gert samkomulag við valda fagaðila í heilsugæslu. Félagsmenn geta leitað beint til viðkomandi og eru hvattir til að nýta sér þjónustuna.

  Í flestum tilvikum er nóg að gera grein fyrir sér sem félagsmaður ÍFF fyrir gjaldfrjálsa þjónustu, en í einhverjum tilvikum verða félagsmenn að greiða beint, en senda þá greiðslukvittun á sjukrasjodur@iff.is fyrir endurgreiðslu.

  Blóðsýni

  Markmið blóðsýnisrannsókna er að kanna heilsufarstengda þætti er koma fram í blóði. Lagt er til að félagar fari í blóðrannsókn á 2-3 ára fresti. Eftirfarandi þættir eru kannaðir:

  • Blóðhagur
  • Blóðfitur
  • Blóðsykur
  • Litapróf
  • Nýrnapróf
  • PSA blöðruhálskrabbamein (karlar eldri en 50 ára)

  Rannsóknin fer fram í rannsóknarstofu Læknasetursins við Þönglabakka 1. Opnunartími er mánudag til föstudag kl.0830-1700. Bókanir og upplýsingar eru í síma: 535 7700. Félagsmenn gefa sig fram í afgreiðslu og kynna sig sem félagsmenn ÍFF.

  Umsjónamaður rannsókna er Sigurður Árnason læknir. Niðurstöður eru sendar í pósti til viðkomandi, ásamt ráðleggingum ef við á.

  Mikilvægt er að koma til rannsóknar á fastandi maga (6 klst amk)

  Ristilspeglun

  Markmið ristilspeglunar er að skima fyrir krabbameini í ristli. Lagt er til að allir félagsmen yfir fimmtugt undirgangist slíka rannsókn.

  >Rannsóknin fer fram í Læknasetrinu Þönglabakka 1. Tímapantanir eru í gegnum tölvupóst: jonorvar@simnet.is

  Komi til frekari rannsókna (vefjagreiningar), greiða félagsmenn fyrir þá þjónustu beint og sækja endurgreiðslu úr sjúkrasjóði með því að senda greiðslukvittun á sjukrasjodur@iff.is

  Umsjónamaður rannsókna er Jón Örvar Kristinsson, meltingarlæknir.

  Heyrnarvernd

  Markmið heyrnarverndar er að koma í veg fyrir ótímabær áhrif heyrnarskerðingar. Mikilvægt er að flugmenn hugi snemma að því að vernda heyrn sína, þar sem heyrnarskaði er ólæknalegur og verður ekki lagaður nema með stoðtækjum.

  Sjóðurinn greiðir hljóðsíur frá Phonak.

  Mælingar og mót fyrir hljósíur fara fram hjá Scandinavian hearing, Sigtúni 42. Tímapantanir fara fram í síma 561 8500

  Umsjónamaður er Dr. Einar Jón Einarsson

  Geðvernd og sálgæsla

  Markmið sjóðsins eru að félagsmenn geti leitað sér aðstoðar vegna persónulegra vandamála er kunna að hafa áhrif á andlega líðan þeirra, hvort sem er í starfi eða einkalífi.

  Áhersla er lögð á að félagsmenn hiki ekki við að leita sér aðstoðar, telji þeir einhverja þörf þar á. Sjóðurinn er með á sínum snærum fagaðila (geðhjúkrunarfræðing), sem hægt er að nálgast með skömmum fyrirvara. Þjónustan er bundin algerum trúnaði.

  Til að nálgast þjónustu og tímapantanir er félagsmönnum bent á að setja sig í samband við Formann sjúkrasjóðs í síma 8977564, sem mun leiðbeina við næstu skref og hafa milligöngu um tímapantanir. Öll viðkomandi samskipti eru bundin algerum trúnaði.

  Blettaskoðun

  Markmið blettaskoðunar er að skima fyrir húðkrabbameini og sortuæxlum. Vísbendingar eru um að tíðni slíkra sjúkdóma eru yfir meðallagi í stétt flugmanna. Lagt er til að félagsmenn fari árlega í blettaskoðun.

  Skimunin fer fram í Húðlæknastöðinni Smáratorgi 1-3. Timapantanir eru í síma: 5204444, eða í tölvupósti gegnum: timabokun.is

  Fyrirkomulag tímabókana er með tvennum hætti:
  1. Bókaðir tímar sem auglýstir eru sérstaklega af skrifstofu ÍFF. Þessir tímar eru sérstaklega fráteknir fyrir flugmenn og eru félagsmenn hvattir til að nýta sér þessar tímasetningar. Reikningur fer beint til Sjúkrasjóðs.
  2. Sjái félagsmenn sér ekki fært að nýta auglýsta tíma, geta þeir bókað tíma eftir eigin þörf. Í þeim tilvikum þurfa félagsmenn sjálfir að greiða fyrir þjónustuna og senda afrit af reikning á sjukrasjodur@iff.is, til endurgreiðslu.

  Hjartarannsókn

  Markmið hjartarannsóknar er að kanna heilsufarstengda þætti hjartans. Framkvæmt m.a. þol- og blóðþrýstingspróf. 
  Allir félagsmenn yfir fertugu eru hvattir til að fara í hjartarannsókn. 

  Rannsóknin fer fram hjá Hjartavernd, Holtasmára 1. Bókanir eru í síma 535-1800.
  Félagsmenn gefa sig fram í afgreiðslu og kynna sig sem félagsmenn ÍFF. 

  Rannsóknin fer fram í tveimur lotum:

  1. Almennt áhættumat og grunnskoðun.
  2. Viðtal við lækni þar sem farið er yfir niðurstöður og gefnar ráðleggingar og leiðbeiningar á þeim byggðum. 


  Health Fund services

  Blood Screening

  The goal of blood screening is to analyse health related factors. It is suggested that members undergo screening every 2-3 years. The following parameters are analysed:

  -        Blood general condition

  -        Blood fats

  -        Blood sugars

  -        Color testing

  -        Kidney testing

  The research takes place at “Læknasetur” laboratory, address Þönglabakki 1. Opening hours are Monday to Friday between 0830 and 1700hrs. Booking and information telephone: 535 7700.

  Members present them self at reception as ÍFF Health Fund members.

  Colonoscopy

  The goal of colonoscopy is to screen for colon cancer. It is suggested that all members over the age of 50 undergo such screening. 

  The research takes place at “Læknasetur” laboratory, address Þönglabakki 1. 

  Bookings are made through email: jonorvar@simet.is

  Should further research be required, members pay directly and apply for refund from the Health Fund by sending confirmation and receipt to sjukrasjodur@iff.is 

  Hearing Protection 

  The goal of Hearing Protection is to prevent untimely loss or damage to hearing. It is important that pilots give this an early consideration, as damage is irreversible and only adjusted through hearing aids. 
  The Fund sponsors ear-plug filters from Phonak manufacturer. 
  Measurements and molds for ear-plugs take place at Scandinavian Hearing, address Sigtún 42. Bookings by telephone 561 8500.

  Mole Screening 

  The goal of Mole Screening is to screen for skin cancer and melanoma. Research has revealed that the rate of such deceases is above average in the pilot profession. It is suggested that pilots undergo an annual check. 
  Mole screening takes place at “Húðlæknastöðin”, address Smáratorg 1-3. Bookings are through telephone: 520 4444, or email: timabokun.is 
  The conduct of bookings is twofold:
  1. Special hours are advertised periodically from ÍFF HQ. Those are specifically reserved for pilots, who are encouraged to use these slots. These are invoiced directly to the Fund. 
  2. Should a member be unable to use these specific slots, he/she can make a reservation in accordance with own needs. In this case, the member is required to pay directly and claim back by sending an invoice to sjukrasjodur@iff.is 

  Psychiatric Care

  The Funds goal is to ensure that all members can seek assistance for personal problems that may arise, and affect their mental health, whether related to job or private life. 
  It is emphasized that members do not hesitate to seek out, should they have any reason to do so. 
  The Fund has employed a specialist (psychiatric nurse), that may be approached with short notice. All services are strictly confidential. 
  To access services and make reservations, members should contact the Fund´s Chairman, through telephone 8977564. All communication is strictly confidential. 

  Heart Study

  The goal of a Heart Study, is to analyse health related factors related to the heart. It includes stamina and blood pressure testing, along with other tests. All members over the age of forty are encouraged to undergo such study. 
  The study takes place at “Hjartavernd”, address: Holtasmári 1. Bookings via telephone: 535 1800. 
  Members present them self at reception as ÍFF members. 
  The study takes places in two slots:
  1. General risk analysis and testing. 
  2. Doctor interview, during which results will be discussed, along with guidance and suggestions based on findings.